ДГ Незабравка
Детска градина в с. Петко Каравелово

Бюджет

Прикачени документи

Отчет първо тримесечие за 2024г.
Бюджет 2024 г.
Отчет четвърто тримесечие за 2023г.
Бюджет 2023г.
Отчет трето тримесечие за 2023г.
Отчет второ тримесечие за 2023г.
Отчет първо тримесечие 2023г.
Отчет четвърто тримесечие за 2022г.
отчет III ТРИМЕСЕЧИЕ.xls
Бюджет 2022г.
отчет второ тримесечие 2022.xls
отчет първо тримесечие 2022.xls
отчет четвърто тримесечие 2021.xls
Отчет трето тримесечие 2021г.
Отчет второ тримесечие на 2021г.
Отчет първо тримесечие 2021г.
Бюджет 2021г.
Отчет четвърто тримесечие 2020г.
Отчет трето тримесечие 2020г.
Отчет второ тримесечие 2020г.
Отчет първо тримесечие 2020г.
Бюджет 2020г.
Отчет четвърто тримесечие за 2019г.
Отчет трето тримесечие за 2019г.
Отчет второ тримесечие за 2019г.
Отчет първо тримесечие на 2019г.
Бюджет 2019г.
Отчет четвърто тримесечие за 2018г.
Отчет на трето тримесечие за 2018г.
Отчет на второ тримесечие за 2018г.
Отчет на първо тримесечие за 2018г.
Бюджет 2018 г.
Бюджет 2017г.