ДГ Незабравка
Детска градина в с. Петко Каравелово

10 причини да четем на децата

1. За да стимулираме сетивата им – детето гледа, докосва и слуша едновременно. Четенето стимулира неговия слух и зрение чрез връзката картинка/дума.


2. За да развиваме фината моторика на детето – малкото дете първоначално започва с дъвкане и мачкане на книгите, след това се научава да разгръща страниците им, постепенно координира движенията на окото и ръката си.


3. За да развием капацитета на детето да слуша – способността да се задържа вниманието е добра предпоставка за всяко бъдещо обучение.


4. За да развием любопитството у детето – четенето е благоприятно за развиване на уменията за търсене и откривателство още от най-ранна възраст /разглеждайки книжки с картинки/, както и за научаване на нови неща.


5. За да осигурим на детето взаимодействие с възрастния – четенето е ситуация, осигуряваща спокойствие, ситуация, в която възрастният /родителят/ посвещава време на детето и засилва усещането му за значимост.


6. За развитие на езиковите способности на детето и за обогатяване на речника му – богатството на речника на едно дете е една от предпоставките за училищния му успех.


7. За овладяване на умението за разбиране на слухово възприети текстове – запознаването на децата възможно най-рано със структурата на една история (начало, приключения, край, наличие на логически и времеви връзки, съгласуне на времена) ще им даде възможност да разкажат за своите собствени преживявания по логичен и хронологичен начин.


8. За подпомагане на тяхното ограмотяване – запознаването от ранна възраст на децата с книгите, ще им помогне в овладяването на четенето и писането, тъй като те разбират, че напечатаните в книгите думи, са същите онези, които изричаме говорейки.

 

9. За развитие на тяхното въображение и креативност – креативното дете се справя по-лесно с непредвидените ситуации, в които го поставя животът.


10. За да развием себепознанието у децата – приказките позволяват на децата да се срещнат със своите емоции, да ги разбират, да ги назовават. Детето се идентифицира с героите и осъзнава, че те изпитват същите емоции като него /радост, гняв, ревност, страх…/. По този начин детето се чувства нормално, то преработва факта, че емоциите му, фантазиите му не са чудовищни. Когато накрая героят победи, това е също победа за детето, което се е идентифицирало. Приказките помагат за намаляване на детските страхове.

Автор: ФрансинФерлан, ерготерапевт и почетен професор в Медицинския факултет на Монреалския университет
Превод: София Вълнеева, магистър-логопед