ДГ Незабравка
Детска градина в с. Петко Каравелово

История

Детска градина „ НЕЗАБРАВКА" – с. Петко Каравелово е създадена през 1967г. В нея се възпитават и отглеждат деца от 2 до 7 годишна възраст.

 

Детската градина създава всички условия за стимулиране разностранното и безграничното обогатяване на всички аспекти от детския живот, дава възможност на детето да се самоутвърждава, да проявява своята свободна инициатива, нарастваща компетентност и творческа сила. Чрез организираните форми на обучение и възпитание се създават условия за изразяване на личната позиция, за фокусиране върху силните страни в действията на детето, което позволява изграждането на атмосфера на добронамереност в подготовката му за училище.

 

Детската градина разполага с екип от висококвалифицирани педагози, които развиват потенциала и творческите способности на децата. Работим успешно в екип с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование- област Велико Търново.

 

С богата си и уютна материална база, детската градина е приказен дом за нашите деца. Създадени са условия за пълноценно детство, равен старт на всяко дете, емоционално благополучие и целенасочена предучилищна подготовка за успешна реализация в училище. Учебно–възпитателната работа е съобразена с държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка за училище. Осъществява се чрез образователни направления–математика; български език и литература, околен свят; музика, изобразително изкуство, конструиране и технологии, физическа култура. Децата с радост и удоволствие участват в празници и развлечения — Коледа; Баба Марта; Великден; тематични тържества. 

 

Детска градина "НЕЗАБРАВКА" е общинска детска градина. Подлежи на управление и контрол от Община Полски Тръмбеш, Регионално управление по образование гр.Велико Търново и МОН .От 2012 г. детската градина е на делегиран бюджет.Към ДГ ”НЕЗАБРАВКА” е присъединена и друга детска градина в  с.Куцина.

 

Детска градина “ НЕЗАБРАВКА ”  е разполага  с  голяма  дворна площ озеленена с красиви  дървета и с нови уреди и площадки за игра.В детската градина има кухня, в която 3пъти на ден се приготвя храната за присъстващите деца. За правилното и рационално хранене се грижи екип от  готвач, домакин  и медицинска сестра.


Старанието на екипа на ДГ „НЕЗАБРАВКА“  е насочено към:

  • детската градина да бъде едно привлекателно и желано място за всяко дете
  • непрекъснато повишаване качеството на възпитание и обучение
  • партньорство със семейството
  • подготовка на децата за училище и живота

Нашата детска градина работи по програма одобрена от МОН - „ Златно ключе “ на издателство „Бит и техника“  гр.Варна.

 

Екипът на ДГ “НЕЗАБРАВКА” непрекъснато повишава своята квалификация в съответствие с европейските изисквания и съвременните тенденции в предучилищното образование.

 

Творческият ентусиазъм и любовта към децата превръщат детска градина “НЕЗАБРАВКА” в желана територия за деца, родители и учители!