ДГ Незабравка
Детска градина в с. Петко Каравелово

Екип

Ралица Пантилеева Георгиева директор 
Силвия Алдинова Серафимова старши учител 
Надя Димитрова Тренева старши учител 
Ивелина Иванова Петрова  старши учител 
Янка Минкова Маринова учител 
Павлина Йорданова Петрова учител
Румяна Григорова Кънева учител
Весела Росенова Здравкова Иванова счетоводител
Павлинка Йорданова Павлова пом. възпитател
Данаила Димитрова Йорданова домакин
Теодора Димитрова Маринова домакин
Пламена Мариянова Йорданова готвач
Светлана Стефанова Илиева готвач
Севдалин Манев Серафимов огняр
Елена Тодорова Досева мед. сестра