ДГ Незабравка
Детска градина в с. Петко Каравелово

Екип

Ралица Пантилеева Георгиева директор 
Силвия Алдинова Серафимова старши учител 
Надя Димитрова Габровска старши учител 
Ивелина Иванова Пенева  старши учител 
Янка Минкова Маринова учител 
Павлина Йорданова Петрова учител
Румяна Григорова Кънева учител
Иванка Димитрова Ангелова счетоводител
Павлинка Йорданова Павлова пом. възпитател
Данаила Димитрова Йорданова домакин
Теодора Димитрова Маринова домакин
Пламена Мариянова Йорданова готвач
Светлана Стефанова Илиева готвач
Севдалин Манев Серафимов огняр
Миглена Тодорова Йорданова мед. сестра